Általános Szerződési Feltételek

A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – a BNI CENTER Korlátolt Felelősségű Társaság és a Buda Expo Kft. – a továbbiakban: „Szervező” - által szervezett Nemzetközi Networking Hét 2018 eseményen – a továbbiakban: „NNH” - való részvételt szabályozza.

1. Az NNH szervezőjének adatai:

Név: BNI CENTER Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1071 Budapest, Városligeti fasor 35/A.
Cégjegyzékszám: 01-09-959414
Statisztikai számjel: 23308505-8299-113-01
Adószám: 23308505-2-42

Név: BUDA EXPO Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2040 Budaörs, Gyár utca 2.
Cégjegyzékszám: 13-09-155407
Statisztikai számjel: 23876202-8230-113-13
Adószám: 23876202-2-13

2. Az NNH résztvevői

Az NNH-n részt vehetnek

  • Szervező képviselői
  • A Szervező által felkért előadók
  • Az NNH kiállítói
  • És az NNH látogatói, akiknek a jelentkezését a Szervező visszaigazolta

3. Az NNH helyszíne és időpontja

Helyszín: Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpont, 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.
Időpont: 2018. március 6.

4. Jelentkezés beküldése

Az NNH látogatói a rendezvény honlapján található jelentkezési űrlap hiánytalan kitöltésével és beküldésével jelezhetik részvételi szándékukat.

A látogató jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.

A szerződés ellenértéke minden esetben forintban (HUF) kerül meghatározásra.

A látogató a rendezvényre való jelentkezésével tudomásul veszi, hogy a jelentkezés beküldése részvételidíj fizetési kötelezettséget von maga után.

5. Jelentkezés visszaigazolása

A Szervező a beérkezett jelentkezéseket haladéktalanul megvizsgálja, és dönt a jelentkezés elfogadásáról. Az elfogadott jelentkezések elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra. A visszaigazolásra a jelentkezési űrlap hiánytalan kitöltése és a részvételi díj maradéktalan megfizetése után kerül sor.

6. A részvételi díj befizetése

A szerződés ellenértékének a beszedésére a Buda Expo Kft. lesz jogosult.

7. Felmondási jog

A fogyasztónak minősülő látogató a szerződés megkötésétől számított 14 napon belül jogosult a szerződést a jövőre nézve felmondani. A felmondás alapján visszajáró összeg megtérítéséről a Szervező a felmondás hatályosulásától számított 8 munkanapon belül gondoskodik.

8. Kártérítési felelősség kizárása

A Szervező a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

9. Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A szerződés teljesítésének országa: Magyarország.

A rendezvény szervezője fenntartja a jogot a program, az előadások témájának, kezdési időpontjának megváltoztatására.